Obnovnovljeno Astronomsko društvo ORION u Sarajevu

Početkom marta u Sarajevu održali smo obnoviteljsku skupštinu astronomskog društva Orion na čelu sa predsjednikom Muhamedom Muminovićem. Ciljevi astronomskog društva, osnovanog 3. marta, povodom 45 godina moderne astronomije u BiH, su obnova astronomskih aktivnosti u BiH, ponovno uspostavljanje kontinuiranog posmatranja neba i rekonstrukcija opservatorije.
Naše prve planirane akcije u ovoj godini jesu organiziranje posmatranja neba za škole Sarajevskog kantona, kao i postepeno proširivanje sličnih aktivnosti na područje čitave BiH. Planiramo i objavljivanje knjige "Astronomija novog milenija" koja će upotpuniti prazninu koja postoji u ovoj oblasti i poslužiti širokom krugu zainteresovanih.
Podsjećanja radi, Muhamed Muminović je utemeljitelj moderne astronomije u BiH. Predvodio je astronomsko društvo u periodu od 1969. do 1992. godine, a već sedamdesetih godina prošlog stoljeća stekao je zavidnu međunarodnu reputaciju. Muminović je autor više od trideset knjiga i stručnih publikacija, a posjeduje relevantne reference u inostranim naučnim publikacijama. Predvodio je tim ljudi koji su u periodu 1970. i 1982. godine izgradili Astronomsku opservatoriju na Trebeviću. U to vrijeme, sarajevska opservatorija je bila jedan od najznačajnijih naučnih centara bivše Jugoslavije. Po kvalitetu istraživanja bila je poznata i cijenjena i u međunarodnim astronomskim krugovima.
Aktivnosti astronomskog društva Orion bit će usmjerene i na obnavljanje veza sa astronomskim društvima u regiji i svijetu kao i sa međunarodnim organizacijama i institucijama koje se bave istraživanjem svemira. Budući naučni centar bi trebao sadržavati pored opservatorije i planetarija, i ostale objekte potrebne za naučni rad, te sve potrebne uslove za popularizaciju astronomije naročito među mladima.

 

3 komentara

Komentariši