Prvi koraci ka početku obnove opservatorije

U proteklim danima započete su različite aktivnosti i pripremne radnje koje vode ka početku obnove Astronomske opservatorije na Trebeviću. Izvršeno je generalno snimanje stanja objekta i razmatrane različite opcije koje dolaze u obzir prilikom rekonstrukcije. Pored ostalog izrađen je elaborat geodetske situacije i organizovana posjeta arhitekta koji će napraviti preliminarni projekat. Također je odgovarajuća dokumentacija predata u općinu Stari grad na čijoj se teritoriji opservatorija nalazi. Uspostavljen je i  kontakt sa Richardom Olsonom vlasnikom  američke firme Ash Dome koja je prije 30 godina izradila kupolu prečnika 8 metara.

1 komentar

Komentariši