Naši članovi u svijetu

Naši članovi u svijetu  

 

 

Dr. Aleksandra Andić

 

Aleksandra Andić iz Banjaluke je svoju doktorsku disertaciju pod nazivom „Analysis of short-period waves in the solar chromosfere“ odbranila tokom postdiplomskog studija iz astrofizike na Univerzitetu u Goetingen-u, Njemačka.

Od 2006. godine do danas radi kao Istraživač u Astrophysics Research Centre, Depertment of Physics & Astronomy, Queen's University Belfast, UK. Pored istraživačkog rada u oblasti fizike Sunca, bavi se i radom sa studentima. Pored ostalog Alekandra učestvuje u razvoju projekta „ROSA“ (Rapid Oscilations in the Solar Atmosphere – Brze oscilacije u atmosferi Sunca). U okviru ovih aktivnosti planira se postavljanje posebne kamere koja može načiniti do 200 snimaka u sekundi. Pri tome bi se koristio „Dunn Solar Telescope“ u Novom Meksiku (USA). Aleksandra je i Nacionalni koordinator za BiH u okviru IHY (International Heliophysical Year 2007-2009).

Dr. Andić je ovih dana boravila u kratkoj posjeti Sarajevu i pri tome se susrela sa članovima Astronomskog društva. Bilo nam je zadovoljstvo da je primimo u naše članstvo. Sa svoje strane, ona će pružiti pomoć u našim budućim kontaktima u astronomskom svijetu i eventualnim zajedničkim projektima kada naša astronomija stane na noge. Također će se tokom njene naredne posjete BiH organizirati prigodno predavanje na Prirodno matematičkom fakultetu u Sarajevu.

 

Komentariši